Jeg har vært så heldig å få mulighet til å få erfaring fra en rekke ulike fagområder og bransjer opp igjennom årene. Både som fast ansatt, gründer, start-ups og som selvstendig næringsdrivende. Min utdannelse har jeg fra Handelshøyskolen BI, samt et kortere stopp ved Universitetet i Oslo.  Har vært engasjert i ulikt organisasjons- og frivillig arbeide, samt innehatt ulike lederroller. I dag fokuserer jeg min virksomhet rundt hvordan utvikle små og mellomstore bedrifter gjennom god forretningsforståelse, innsikt og ved bruk av aktiv kommunikasjon. 

Et fagområdet som omfavner bredt. For meg omhandler dette evnen å se det enkle i det avanserte, se muligheter i informasjonen tilgjengelig og se veikartet fremover. Videre forstå og å sette planen ut i livet – gjennomføre de mange små og store tiltakene på veien mot målet. Min erfaring er at strategiarbeidet  handler om å velge bort – ikke å velge! Ideene og mulighetene er mange – men skal man lykkes må man gjøre det komplisert enkelt!

Jeg har vært så heldig få jobbe med en rekke ulike bransjer og problemstillinger. Dette har gitt en bred erfaringsbase og innsikt i typiske problemstillinger hos små og mellomstore selskaper. Dette  bringer jeg med meg og byr på en bredere og helhetlig tilnærming. Gjennom en forståelse for hvordan kommunikasjon samhandler med det økonomi. Hvordan kommunikasjon kan bidra til å utvikle, forbedre og tydeliggjøre. Hvordan forenkle og systematisere. Alt med det mål å skape en bedre virksomhet – som leverer resultat og verdier for både ansatte, ledelse og eiere. 

Styrearbeidet blir stadig viktigere i dagens verden. Hyppigere endring og forandringer krever at virksomheten har et styre som evner å bidra til utvikling, følge med og stake ut kursen. Jeg opplever det som meget givende å kunne bidra med mine erfaringer og bakgrunn i ulike styrer – hvor jeg ofte kan være med på å utfordre det etablerte, se nye muligheter og skape struktur og orden i veikartet for fremtiden!

Et bredt fagfelt som stadig blir viktige. Herunder omhandler det strategi og praktisk gjennomføring av tiltak i ulike sosiale medier, utvikling av nettløsninger som nettsider, landingsside. Optimalisering knyttet mot god synlighet ubetalt og betalt online. 

Evnen til å kommunisere tydelig visuelt med din målgruppe er viktig. Jeg har erfaring med å både lede og utvikle visuelle løsninger – fra enkelt tiltak til komplette grafiske profiler. Avhengig av kompleksitet utføres dette enten i samarbeid med et team eller levert i sin helhet av meg.

Erfaringene fra arbeidet som journalist er en god bakgrunn for å forstå hvordan dagens medieverden fungerer. Hva skal til for å skape en interesse? Og ikke minst hvordan gå frem for å formidle ditt budskap. Hva kan jeg gjøre og hva skal jeg ikke gjøre i møtet med media? Dette er blant områdene  jeg kan bistå din virksomhet med.

Virksomheter jeg har arbeidet med

Adresse
Stasjonsveien 47B
0771 Oslo

Kontakt meg
(+47) 911 93 209
erik@klister.no