Skaper resultater gjennom god kommunikasjon, strategi og forretningsutvikling.

Gjennom Klister leverer jeg et bredt spekter av tjenester. Min bakgrunn og erfaring har gjort det mulig å få innsikt og forståelse for flere fagområder innen kommunikasjon, design, prosjektledelse og forretningsutvikling.  

Jeg har vært så heldig få jobbe med en rekke ulike bransjer og problemstillinger. Dette har gitt en bred erfaringsbase og innsikt i typiske problemstillinger hos små og mellomstore selskaper. Dette  bringer jeg med meg og byr på en bredere og helhetlig tilnærming.

Utdannet innen kommunikasjon, statsvitenskap og reklame/design. Bred erfaring fra media og reklamebyrå, samt ulik ledelseserfaring og inngående erfaring fra start-ups. Jobber på prosjektbasis, management for hire og innhar flere styreverv.

Fotograf Karina Rønning

Seks kjappe om meg

– Bli litt mer kjent med hvem jeg er og hvilken erfaring jeg har.

1979-modell – født og oppvokst i Oslo hvor jeg bor med min familie. Interessert i jakt og fiske – hvor særlig laksefiske har stor stjerne. Er samfunnsengasjert, rettferdig og tror på at om man jobber i felleskap er det mulighet for å få til store ting.

Utdannelse fra Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI med spesialisering innen markedskommunikasjon. Arbeidet som informasjonssjef og journalist i Forsvaret. Erfaringer fra apotekbransjen, retail, samt kosmetikk, helse og velvære-bransjen i Skandinavia. Arbeidet som konsulent og prosjektleder innen reklame, design og kommunikasjon. Vært eier og deltaker i flere start-ups fra en rekke ulike bransjer. Innehar flere styreverv og eierskap i ulike selskaper. Har arbeidet selvstendig og som management-for-hire siden 2008.

I løpet av årene har jeg vært så heldig å få arbeid med ett veldig bredt spekter av bransjer og selskaper. Alt får små gründerdrevneselskaper til store internasjonale konsern. Bransjer jeg har arbeidet med er kosmetikk, helsekost og pharma, næringsmidler, reiseliv, ideelle organisasjoner, teknologi, media og idrett. Dette inkluderer selskaper og merkevarer som Widerøe, Direktorat og offentlige myndigheter, Lifeline Care, Nortura, GloMinerals, Toyota, DNB, det første hjemleveringskonseptet innen frukt og grønt Årstidene – for å nevne noen.

Min bakgrunn og erfaring har gitt meg en god breddekompetanse innen flere fagområder. Dette strekker seg fra kommunikasjonsrådgivning, prosjektledelse og produksjon av ulikt markedsmateriell som print, web, interaktivt og sosiale medier. Videre til strategiarbeid, merkevareledelse og til hvordan møte dagens og fremtidens utfordringer gjennom utvikling av virksomheter. Dette har ført meg inn i styrer til flere selskaper hvor jeg aktivt deltar i utviklingen av selskapene. Samtidig som erfaringene har gitt meg god innsikt i forholdet mellom det økonomiske, strategiske og operative.

Oppdrags omfang og art varierer og spenner seg fra enkeltprosjekter til langsiktige samarbeid hvor jeg inngår i selskapets daglige drift og opptrer utad på vegne av selskapet. I andre tilfeller bistår jeg en etablert markedsavdeling ved å tilby nye perspektiver, tanker eller kun et par med ekstra hender og ett nytt hode – eller kan tilføre et styre og eiere nye perspektiver og muligheter som en ekstern rådgiver.

En suksessfaktor for et vellykket samarbeid er etter min mening gjensidig respekt! Hvor alle involvertes erfaringer og kompetanse ytes gjensidig respekt og man i felleskap kommer frem til løsninger og tar valg med basis i dette. ‘Drømmeprosjektet’ er dermed i samarbeid hvor jeg får reel mulighet for å påvirke, løse og bidra til fremgang – med basis i mine erfaringer og kompetanse. Bransje, type oppdrag og omfang er mer underordnet.

Jeg tror på at de beste løsningene og den beste jobben blir gjort i samarbeid hvor man i størst mulig utstrekning kan fokusere på saken. For meg har det aldri vært viktig å telle minutter ned til det minste – for størst mulig økonomisk gevinst. For mange av oppdragene jeg jobber med er det tydelig definert oppgaver, mål og forventinger – som er forankret hos begge parter. Det er faste rammer for det økonomiske enten i form av fastavtale pr. måned eller på prosjektbasis. Dermed kan vi i størst mulig grad fokuserer på leveranse og oppgaven.

Adresse
Stasjonsveien 47B
0771 Oslo

Kontakt meg
(+47) 911 93 209
erik@klister.no